เกี่ยวกับเรา

รู้จัก ตัวแทนประกันชีวิต

ให้คำปรึกษา ช่วยวางแผน ดูแลด้วยความจริงใจ

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

ดำเนินธุรกิจให้บริการด้านการประกัน มุ่งมั่นเป็นบริษัทประกันชีวิตที่มีความมั่นคง แข็งแกร่ง และ เป็นอันดับ 1 ด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรม ด้านผลิตภัณฑ์ ผ่านช่องทางที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองทุกกลุ่มลูกค้าเป็นสำคัญ ภายใต้หลักธรรมาภิบาลและ ระบบการบริหารความเสี่ยง ระดับมาตรฐานสากล เราเข้าใจความต้องการและพฤติกรรมของลูกค้าอย่างลึกซึ้ง เพื่อส่งมอบสินค้าและบริการที่เหมาะสม ในการสร้างความมั่นคงทางการเงิน และเติมเต็มชีวิตของลูกค้า ได้อย่างสมบูรณ์ตลอดช่วงชีวิต 

ตัวแทนทุกคนในทีม ผ่านการอบรม ได้รับใบทะเบียนอนุญาตตัวแทนอย่างถูกต้อง จากสำนักงานคณะกรรมการการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และ จรรยาบรรณ ในการให้คำแนะนำและดูแล 

ใส่ใจบริการ คือ หัวใจสำคัญ ของทีมงานเราทุกคนค่ะ 

ที่ปรึกษาด้านการประกันชีวิต ประกันมรดก และ การออมเงิน อย่างมืออาชีพ

ช่วยวางแผนจัดการความเสี่ยง คุ้มครองชีวิต สร้างมรดก ประกันเงินออม ต่อยอดความมั่งคั่ง สร้างความมั่นคง

ผู้เชี่ยวชาญด้านการประกันสุขภาพ โรคร้ายแรง - TOP Health Champion

ให้คำปรึกษา แบบประกันสุขภาพและโรคร้ายแรง ที่ตอบโจทย์ ความจำเป็นของแต่ละคน อย่างเหมาะสม คุ้มค่าที่สุด

ผู้ช่วยวางแผนเกษียณ และภาษี ผ่านผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต

เปลี่ยนการวางแผนที่ยุ่งยากให้เป็นเรื่องง่าย ด้วยประกันแบบบำนาญ ผลตอบแทนที่แน่นอน ใช้ลดหย่อนภาษีได้ด้วย

แบบประกันควบการลงทุน (Unit-Link) สร้างให้เงินทำงาน ได้ผลตอบแทนที่มากกว่า

ออกแบบประกันที่ให้ความคุ้มครองชีวิต พร้อมโอกาสรับผลตอบแทนที่สูงขึ้นจากการลงทุน กระจายความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ


14 กุมภาพันธ์ 2565

ผู้ชม 1086 ครั้ง

Engine by shopup.com